Trade from anywhere Get SimpleFX mobile App!

Điều kiện và điều khoản

Tài liệu pháp lý và điều kiện giao dịch của SimpleFX

Điều kiện giao dịch

Check out the details about all the symbols available on the SimpleFX platform. Learn about trading hours, maximum leverage, spread, minimum/maximum contract size, and more.

1 / 50
Cặp tiền tệ
Ticker
Miêu tả
Trao đổi
Đồng tiền cơ sở
Đồng tiền định giá
Kích cỡ hợp đồng
Tiền ký quỹ
Tick size
Chênh lệch giá
Swap mua
Swap bán
Mức dừng
Cỡ hợp đồng nhỏ nhất
Cỡ hợp đồng lớn nhất
Loại
Giờ giao dịch
Loading...
Không có kết quả
Giờ giao dịch
Loading...
Không có kết quả
1 / 50
Dừng mơ mộng
Bắt đầu Giao dịch

Nền tảng giao dịch đơn giản nhất và mạnh mẽ nhất