Giao dịch từ bất kỳ đâu Tải ứng dụng di động SimpleFX!
Animation's background Animation's background

Điều kiện và điều khoản

Tài liệu pháp lý và điều kiện giao dịch của SimpleFX

Điều kiện giao dịch

Kiểm tra thông tin tất cả các mã giao dịch trên nền tảng SimpleFX. Tìm hiểu về khung giờ giao dịch, đòn bẩy tối đa, chênh lệch, kích thước hợp đồng tối thiểu/tối đa, v.v.

1
Cặp tiền tệ
Ticker
Miêu tả
Trao đổi
Đồng tiền cơ sở
Đồng tiền định giá
Kích cỡ hợp đồng
Tiền ký quỹ
Tick size
Target Spread
Swap - Buy
Swap - Sell
Mức dừng
Cỡ hợp đồng nhỏ nhất
Cỡ hợp đồng lớn nhất
Loại
Giờ giao dịch
Đang tải...
Không có kết quả
Giờ giao dịch
Đang tải...
Không có kết quả
1
Dừng mơ mộng
Bắt đầu Giao dịch

Nền tảng giao dịch đơn giản nhất và mạnh mẽ nhất