BTCUSD
EURUSD
USOIL
ETHUSD
ZECUSD
BTCUSD
EURUSD
USOIL
ETHUSD
ZECUSD
BTCUSD
EURUSD
USOIL
ETHUSD
ZECUSD
BTCUSD
EURUSD
USOIL
ETHUSD
ZECUSD
BTCUSD
EURUSD
USOIL
ETHUSD
ZECUSD
BTCUSD
EURUSD
USOIL
ETHUSD
ZECUSD

Kết nối đa cấp

Công cụ tiếp thị
Receive up to 25% of the revenue share generated by SimpleFX client referred by you, plus 5% of the revenue produced by the traders recommended by your referrals. See each transaction and control your income.
Lời
Theo dõi thống kê giao dịch của đối tác của bạn theo thời gian thực với phần mềm liên kết hoàn toàn minh bạch của bên thứ ba. Xem lượng thu nhập được tạo ra cho bạn mỗi ngày và tối ưu hóa năng suất hệ thống của bạn.
Ẩn danh
Phần mềm liên kết SimpleFX cho phép bạn truy cập các giao dịch liên kết của mình trọn đời. Tuy nhiên, tất cả dữ liệu được ẩn danh hoàn toàn nên bạn có thể kiểm soát thu nhập của mình mà không làm tổn hại đến quyền riêng tư của người khác.
Hệ thống cookie đơn giản
Chương trình đối tác SimpleFX hoàn toàn minh bạch ở mọi cấp độ. Chúng tôi theo dõi những khuyến nghị và giao dịch được tạo ra từ hệ thống của mình với hệ thống mở dựa trên cookie.
Bronze
Doanh thu
5%
Revenue Share Value
0 - $5
Silver
Doanh thu
7%
Revenue Share Value
$5 - $500
Gold
Doanh thu
10%
Revenue Share Value
$500 - $5000
Platinum
Doanh thu
15%
Revenue Share Value
$5000 - $15000
Diamond
Doanh thu
25%
Revenue Share Value
$15000+