Giao dịch từ bất kỳ đâu Tải ứng dụng di động SimpleFX!
Animation's background Animation's background

Biểu đồ trong ngày

Chọn từ 7 thị trường thực và hơn 100 tài sản. Đặt ngôn ngữ, điều chỉnh kích thước và chọn chủ đề sáng tối. Sao chép dán và thế là xong. Đơn giản hơn tại SimpleFX.

Tùy chỉnh Biểu đồ Trong ngày

Chọn từ 7 thị trường thực và hơn 100 tài sản. Đặt ngôn ngữ, điều chỉnh kích thước và chọn chủ đề sáng tối. Sao chép dán và thế là xong. Đơn giản hơn tại SimpleFX.

  • widget biến động giá tài sản hàng ngày
  • chọn từ hơn 100 tài sản
  • widget tùy chỉnh
  • 5 ngôn ngữ
  • kích thước tùy chỉnh
  • chủ đề tối và sáng
  • thêm đường link giới thiệu và kiếm tiền

Trở thành đối tác liên kết và kiếm tiền với các widget!

Đăng ký chương trình tiếp thị liên kết của chúng tôi và đính kèm các đường link giới thiệu trong các widget. Một cách đơn giản và thuận tiện giúp bạn kiếm tiền. Hãy để người hâm mộ kiếm tiền giúp bạn.

Dừng mơ mộng
Bắt đầu Giao dịch

Nền tảng giao dịch đơn giản nhất và mạnh mẽ nhất