Giao dịch từ bất kỳ đâu Tải ứng dụng di động SimpleFX!
Animation's background Animation's background

System status

Tổng quan về trạng thái hiện tại của từng thành phần cụ thể của nền tảng, được chia thành ba loại chính: "Hoạt động", trong đó thành phần này có đầy đủ chức năng mà không có bất kỳ sự gián đoạn nào; "Ngưng một phần", chỉ ra rằng thành phần đang gặp một số vấn đề có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc tính khả dụng của nó; và "Sự cố ngừng hoạt động lớn", trong đó thành phần bị suy giảm đáng kể, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng và việc cung cấp dịch vụ của nó.

Thương mại

Đang tải...

Thanh toán

Nhà điều hành
Tiền gửi
Rút tiền
Đang tải...

Mở tài khoản giao dịch SimpleFX bằng e-mail

Giao dịch cổ phiếu toàn cầu, bitcoin, ethereum, vàng, bạc, ngoại hối, v.v. bằng tài khoản tiền điện tử.

Dừng mơ mộng
Bắt đầu Giao dịch

Nền tảng giao dịch đơn giản nhất và mạnh mẽ nhất