Giao dịch từ bất kỳ đâu Tải ứng dụng di động SimpleFX!
Animation's background Animation's background

Chuyển khoản

Trong mảng CFD do SimpleFX cung cấp, một số tài sản cơ bản nhất định đã ấn định ngày hết hạn. Để duy trì một vị thế mở sau ngày hết hạn, chúng tôi đã thiết lập cơ chế chuyển khoản tự động, đảm bảo trải nghiệm giao dịch dễ dàng, nơi bạn có thể tiếp tục tập trung vào các cơ hội thị trường chứ không phải trên lịch.

Rollover là gì?

Rollover là một quy trình tự động được thiết kế để chuyển vị trí của bạn sang hợp đồng có sẵn tiếp theo trên CFD dựa trên hợp đồng tương lai, chẳng hạn như BUND hoặc TNOTE. Việc này hoàn toàn miễn phí và cho phép bạn giữ vị thế mở sau ngày hết hạn mà không cần phải đóng và mở lại vị thế đó theo cách thủ công.

Chuyển đổi không ảnh hưởng đến vốn sở hữu của bạn, nhưng hãy lưu ý đến mức ký quỹ

Khi một vị thế được chuyển đổi, một khoản điều chỉnh sẽ được ghi có hoặc ghi nợ vào vị thế mở của bạn để bù đắp chênh lệch tỷ giá giữa hợp đồng trước đó và hợp đồng mới. Giá trị vị thế của bạn tiếp tục được đánh dấu trên thị trường dựa trên giá mở cửa ban đầu, quy mô và mức chênh lệch. Nói cách khác, vốn sở hữu của bạn trước và sau khi tái đầu tư vẫn giữ nguyên. Trong trường hợp bạn giữ các vị thế mở trên các công cụ khác trong quá trình chuyển đổi CFD dựa trên hợp đồng tương lai, hãy duy trì đủ tiền để giữ chúng mở vì mức ký quỹ trong tài khoản của bạn có thể tạm thời giảm xuống.

Vị thế Mua sẽ nhận được ĐIỀU CHỈNH TIÊU CỰC khi hợp đồng mới được giao dịch ở mức cao hơn và ĐIỀU CHỈNH TÍCH CỰC khi hợp đồng mới được giao dịch ở mức thấp hơn.
Vị thế Bán sẽ nhận được ĐIỀU CHỈNH TÍCH CỰC khi hợp đồng mới được giao dịch ở mức cao hơn và ĐIỀU CHỈNH TIÊU CỰC khi hợp đồng mới được giao dịch ở mức thấp hơn.

Ví dụ về Rollover

Gia hạn cho một vị thế mua trên BUND

Hãy tưởng tượng bạn có vị thế Mua của 1 hợp đồng Bund. Hợp đồng được thiết lập để tự động chuyển hạn vào ngày 28 tháng 12 lúc 21:30 UTC. Tỷ giá Bán hiện tại là 120. Tỷ giá Bán cho hợp đồng tương lai sắp tới là 121,5 (tức là cao hơn 1,5 euro)

Trong quá trình tái đầu tư, một khoản điều chỉnh sẽ được khấu trừ khỏi vị thế của bạn để đảm bảo số vốn sở hữu của bạn vẫn giữ nguyên.

Mức điều chỉnh cho vị thế Mua = [(Tỷ lệ hợp đồng hiện tại - Tỷ lệ hợp đồng mới) * (Số lượng hợp đồng) * (Giá trị điểm)] = (-€1,5 * 1 * 1000) = -€1500

Nói cách khác, vị thế mở của bạn sẽ nhận được khoản điều chỉnh âm €1.500.

Rollover cho một vị thế bán trên TNOTE

Hãy tưởng tượng bạn có vị thế Mua của 1 hợp đồng TNOTE. Hợp đồng được thiết lập để tự động gia hạn vào ngày 17 tháng 1 lúc 23:20 UTC. Tỷ giá Bán hiện tại là 107. Tỷ giá Bán cho hợp đồng tương lai sắp tới là 110 (tức là cao hơn 3 đô la).

Trong quá trình tái đầu tư, một điều chỉnh sẽ được thêm vào vị thế của bạn để đảm bảo số dư tài sản của bạn vẫn giữ nguyên.

Mức điều chỉnh cho vị thế Mua = [(Tỷ lệ hợp đồng hiện tại - Tỷ lệ hợp đồng mới) * (Số lượng hợp đồng) * (Giá trị điểm)] = ($3 * 1 * 1000) = $3.000.

Nói cách khác, vị thế mở của bạn sẽ nhận được mức điều chỉnh dương là 3.000 USD.

Chi tiết chuyển khoản có thể được tìm thấy ở đâu?

Bạn có thể tìm thấy thông tin liên quan đến việc chuyển hạn của một công cụ bằng cách:

  • đăng ký/đăng nhập vào tài khoản của bạn
  • tìm kiếm CFD hợp đồng tương lai
  • vào “thông tin ký hiệu” của công cụ để xem ngày tái đầu tư sắp tới

Ngày chuyển hạn

Để biết danh sách cập nhật các biểu tượng CFD có cơ sở dựa trên hợp đồng tương lai, cùng với ngày chuyển đổi tương ứng, vui lòng tham khảo bảng chuyển đổi của chúng tôi.

Bàn Rollover
Dừng mơ mộng
Bắt đầu Giao dịch

Nền tảng giao dịch đơn giản nhất và mạnh mẽ nhất