Giao dịch từ bất kỳ đâu Tải ứng dụng di động SimpleFX!
Animation's background Animation's background

Nạp và rút tiền

Có vài phương thức đơn giản và an toàn để nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn. Để rút tiền bạn phải sử dụng cùng một phương thức thanh toán đã dùng để nạp tiền.

Thanh toán

*Nếu tài khoản chưa kích hoạt sẽ thêm 3% phí (tối thiểu USD 25)

LƯU Ý: Tiền phải được rút ra bằng hình thức tương tự hình thức bạn sử dụng khi đặt cọc. Nếu bạn đặt cọc nhiều lần bằng nhiều hình thức khác nhau và phát sinh lãi/lỗ trong quá trình giao dịch, bạn có thể rút vốn bằng hình thức thanh toán áp dụng cho khoản đặt cọc có giá trị lớn nhất.

Dừng mơ mộng
Bắt đầu Giao dịch

Nền tảng giao dịch đơn giản nhất và mạnh mẽ nhất