Giao dịch từ bất kỳ đâu Tải ứng dụng di động SimpleFX!
Animation's background Animation's background

Download

Download the latest trading software and utilities

Trải nghiệm giao dịch mới

Giao dịch mã hóa được gửi đến và đi từ ví điện tử và được kí điện tử để bảo mật. Bất kỳ ai trên hệ thống đều biết.

iOS 2023 newcomer!🍾

New 2023 release of SimpleFX trading app! Rebuilding from the scratch based on traders' feedback, simply made to help you conquer the market!

Android 2023 newcomer!🍾

New 2023 release of SimpleFX trading app! Rebuilding from the scratch based on traders' feedback, simply made to help you conquer the market!

Windows

Meta Trader 4 là phần mềm giao dịch ngoại hối được sử dụng trên toàn thế giới bởi tính sử dụng dễ dàng, tính phong phú về biểu đồ, chỉ số và quan trọng nhất là ngôn ngữ MQL cho phép người cài đặt các chỉ số, Expert Advisors ( Eas hay chiến lược giao dịch tự động) một cách dễ dàng.

Thông tin SimpleFX Server :
MT4 LIVE: live-mt4.simplefx.io
MT4 DEMO: demo-mt4.simplefx.io

Mac OS

Meta Trader 4 là phần mềm giao dịch ngoại hối được sử dụng trên toàn thế giới bởi tính sử dụng dễ dàng, tính phong phú về biểu đồ, chỉ số và quan trọng nhất là ngôn ngữ MQL cho phép người cài đặt các chỉ số, Expert Advisors ( EAs hay chiến lược giao dịch tự động) một cách dễ dàng.

Thông tin SimpleFX Server :
MT4 LIVE: live-mt4.simplefx.io
MT4 DEMO: demo-mt4.simplefx.io

Công cụ SimpleFX MT4

Meta Trader 4 là phần mềm giao dịch ngoại hối được sử dụng trên toàn thế giới bởi tính sử dụng dễ dàng, tính phong phú về biểu đồ, chỉ số và quan trọng nhất là ngôn ngữ MQL cho phép người cài đặt các chỉ số, Expert Advisors ( EAs hay chiến lược giao dịch tự động) một cách dễ dàng.

Thông tin SimpleFX Server :
MT4 LIVE: live-mt4.simplefx.io
MT4 DEMO: demo-mt4.simplefx.io

Dừng mơ mộng
Bắt đầu Giao dịch

Nền tảng giao dịch đơn giản nhất và mạnh mẽ nhất