Giao dịch từ bất kỳ đâu Tải ứng dụng di động SimpleFX!
Animation's background Animation's background

Gia nhập đội ngũ SimpleFX!

Bạn mới bắt đầu sự nghiệp, hay bạn là một chuyên gia giàu kinh nghiệm muốn tìm kiếm cơ hội việc làm mới, đến với SimpleFX bạn sẽ có một môi trường làm việc chuyên nghiệp và lý tưởng để phát triển kỹ năng chuyên môn của mình. Phương châm của chúng tôi là tạo cho nhân viên niềm hạnh phúc và yêu thích với công việc. Chúng tôi luôn đánh giá cao và tôn trọng nhân viên của mình như một nguồn lực quan trọng cho hiện tại và lương lai của công ty.

Tuyển dụng

Accounting Không có vị trí mới

Customer service Vị trí mới

1. FX Customer Support Specialist

Job description:

Your task will be to maintain high standards of customer service by responding to inquiries from customers (contact us) and work with the CRM system. Work will let you develop knowledge about the functioning of modern information technologies and their use in applications related to the broad financial market.

Please note that the role requires working in a shift system.

Requirements:

 • MA University degree/BA University degree or last year students
 • Very Good Knowledge of the functioning of International financial markets, including OTC products
 • very good command of English
 • additional language will be an asset
 • very good computer skills
 • strong customer orientation, excellent interpersonal skills
 • organizational skills
 • willing to broaden knowledge

We offer:

 • opportunity to gain work experience during the implementation of interesting projects
 • great working atmosphere
 • possibility of professional qualifications

Dealing Không có vị trí mới

Human Resources Không có vị trí mới

IT Không có vị trí mới

Legal & Compliance Không có vị trí mới

Marketing Không có vị trí mới

Public Relations Không có vị trí mới

Research and Development Không có vị trí mới

Sales Không có vị trí mới

Dừng mơ mộng
Bắt đầu Giao dịch

Nền tảng giao dịch đơn giản nhất và mạnh mẽ nhất