Giao dịch từ bất kỳ đâu Tải ứng dụng di động SimpleFX!
Animation's background Animation's background

Liên kết

Nhận tới 25% phần chia doanh thu từ tất cả trader bạn giới thiệu trực tiếp.

Kết nối đa cấp

Công cụ tiếp thị

Nhận tới 25% phần chia doanh thu từ khách hàng SimpleFX bạn giới thiệu, cộng với 5% doanh thu từ các trader do bạn bè của bạn giới thiệu. Kiểm tra mỗi giao dịch và nguồn thu nhập của bạn.

Lời

Theo dõi thống kê giao dịch của đối tác của bạn theo thời gian thực với phần mềm liên kết hoàn toàn minh bạch của bên thứ ba. Xem lượng thu nhập được tạo ra cho bạn mỗi ngày và tối ưu hóa năng suất hệ thống của bạn.

Ẩn danh

Phần mềm liên kết SimpleFX cho phép bạn truy cập các giao dịch liên kết của mình trọn đời. Tuy nhiên, tất cả dữ liệu được ẩn danh hoàn toàn nên bạn có thể kiểm soát thu nhập của mình mà không làm tổn hại đến quyền riêng tư của người khác.

Hệ thống cookie đơn giản

Chương trình đối tác SimpleFX hoàn toàn minh bạch ở mọi cấp độ. Chúng tôi theo dõi những khuyến nghị và giao dịch được tạo ra từ hệ thống của mình với hệ thống mở dựa trên cookie.

Nhận đường link
Đăng ký với một email, sao chép đường link để kiếm tiền
Mời bạn bè
Bạn có thể tăng tổng thu nhập của mình với mỗi nhà giao dịch mới bạn mời được
50% Chia sẻ Doanh thu
Nhận ngay tiền hoa hồng lên tới 50% cho mỗi giao dịch của bạn bè
Nhận đường link
Đăng ký với một email, sao chép đường link để kiếm tiền
Mời bạn bè
Bạn có thể tăng tổng thu nhập của mình với mỗi nhà giao dịch mới bạn mời được
50% Chia sẻ Doanh thu
Nhận ngay tiền hoa hồng lên tới 50% cho mỗi giao dịch của bạn bè
Dừng mơ mộng
Bắt đầu Giao dịch

Nền tảng giao dịch đơn giản nhất và mạnh mẽ nhất