BTCUSD
EURUSD
USOIL
ETHUSD
PTON.US
BTCUSD
EURUSD
USOIL
ETHUSD
PTON.US
BTCUSD
EURUSD
USOIL
ETHUSD
PTON.US
BTCUSD
EURUSD
USOIL
ETHUSD
PTON.US
BTCUSD
EURUSD
USOIL
ETHUSD
PTON.US
BTCUSD
EURUSD
USOIL
ETHUSD
PTON.US

Cài đặt ứng dụng thế nào?

1. Điều hướng đến link tải ứng dụng SimpleFX trên iOS bằng trình duyệt Safari.

2. Cài đặt ỨNG DỤNG trên iPhone của bạn. Vui lòng đảm bảo là ứng dụng tin tưởng ỨNG DỤNG này.

3. Mở “Cài đặt -> Cài đặt chung -> Quản lý thiết bị”, và chọn tin tưởng “SimpleFX”