BTCUSD
EURUSD
USOIL
ETHUSD
ZECUSD
BTCUSD
EURUSD
USOIL
ETHUSD
ZECUSD
BTCUSD
EURUSD
USOIL
ETHUSD
ZECUSD
BTCUSD
EURUSD
USOIL
ETHUSD
ZECUSD
BTCUSD
EURUSD
USOIL
ETHUSD
ZECUSD
BTCUSD
EURUSD
USOIL
ETHUSD
ZECUSD

Tìm hiểu thêm về các tài khoản

15 tài khoản tiền tệ
Chúng tôi cung cấp cho bạn mội trường giao dịch hoàn hảo. Bạn có thể mở tài khoản với 15 loại tiền tệ cơ bản! Bạn không phải đổi tiền hay lãng phí tiền vào các loại phí, chỉ cần nạp tiền vào tài khoản và giao dịch với bất kỳ loại tiền tệ nào mà bạn muốn.
Multicurrency Accounts
Trade with Bitcoins! Everything you need to do is to spare a minute to create an account and deposit your Bitcoins. Shortly after that, you are free to trade, simple as that!
Không yêu cầu mức nạp tối thiểu
Bạn đang lo lắng về mức nạp tối thiểu? Bạn không muốn chuyển nửa số tiền lương của mình? Tin tốt! Chúng tôi không có yêu cầu số tiền bạn muốn đầu tư! Nạp số tiền bạn muốn giao dịch và bắt đầu giao dịch Ngoại hối/ (Thị trường tài chính) ngay! Với sàn giao dịch của chúng tôi, bạn không phải lo lắng số vốn giao dịch, không yêu cầu số tiền nạp tối thiểu ai cũng có thể giao dịch.